Přednáška v jazyce

Angličtina

Ashwin Vasavada (USA)

výzkumník NASA

„Pokud vášnivě toužíte poznat svět kolem sebe a přinést poznání, které se stane součástí lidské historie, věda se stane svou vlastní odměnou.“

 

Patří k hrstce vědců, kteří pracují na sondě Curiosity v laboratoři Jet Propulsion Laboratory v NASA. Tam se koncipují, navrhují, budují, testují a vypouštějí robotická kosmická tělesa, která zkoumají Zemi, sluneční soustavu i vesmír za ní. Je to fantastická spolupráce mezi vědci, kteří kladou otázky a provádějí měření, aby na ně nalezli odpovědi; a inženýry, kteří vyvíjejí kosmické lodě a nástroje, které tato měření umožňují.

  Ashwin se narodil v Kalifornii, kde studoval kosmonautiku, pak na univerzitě dvakrát změnil hlavní obor – poprvé na fyziku a konečně na vědu o Zemi a vesmíru, v níž našel svou životní Více…