Přednáška v jazyce

Čeština

Anna Beata Háblová (CZE)

architektka, urbanistka, básnířka

„Bavit se s architekty o obchodních centrech je stejné jako bavit se s mými rodiči o sexu.“

 

Architektka, která píše básně. Momentálně připravuje k vydání v nakladatelství Host populárně naučnou knihu Nemísta měst, která se věnuje opomíjeným, pomíjivým a míjeným místům. Před dvěma lety jí vyšla komiksovo-vědecká kniha Města zdí. Život a smrt obchodních center o o jejich architektonickém vývoji, ale i roli, jakou hrají v životě současné společnosti a urbanistické struktuře
města. 

  Publikovala básnické sbírky Rýhy (Arbor Vitae, 2015), Nevypínejte (Dauphin, 2018) a básně v literárních časopisech Host, Tvar, Weles a Pandora. V kulturním centru Dominikánská 8 moderuje Více…