Přednáška v jazyce

Čeština

Radek Wohlmuth (CZE)

Historik umění, výtvarný kritik a nezávislý kurátor

„Scénu volného a pouličního umění nelze oddělit, jsou to spojené nádoby.“
Radek se výrazně podílí na změně vnímání městského umění. V roce 2012 byl kurátorem mezinárodní výstavy streetového umění a graffiti Městem posedlí, která probíhala v galerii pražské městské knihovny.
Působí jako člen redakce Art+Antiques. Absolvoval dějiny umění na FF UK. V letech 2000–02 pracoval jako kurátor Národní galerie. Kurátorsky se kromě výstavy Městem posedlí podílel také na Více…