Přednáška v jazyce

Čeština

Petr Hruška (CZE)

Básník, literární historik a scenárista

„Poezie není zdobení života. Musí rozrušovat, udivovat, překvapovat, znejišťovat, bořit stávající estetické spokojenosti a vytvářet nové.“

Petr patří mezi významné české básníky přelomu tisíciletí. Jeho sbírky byly přeloženy do několika evropských jazyků. Pracuje v brněnském Ústavu pro českou literaturu AV ČR, je členem redakční rady časopisu Host a podílí se na organizaci literárních pořadů, výstav a festivalů v Ostravě.

Literárně bádá v Ústavu pro českou literaturu AV ČR a zaměřuje se především na literaturu po roce 1945. Podílel se na zpracování čtyřsvazkových Dějin české literatury 1945–1989, druhého dílu Slovníku Více…