Přednáška v jazyce

Čeština

Petr Blažek (CZE)

Historik

Pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů. Zabývá se soudobými československými dějinami, odbojem a opozicí proti komunistickému režimu a československo-polskými vztahy.
Jako odborný poradce se účastnil natáčení řady filmových či televizních dokumentárních projektů (např. sérií Proces H nebo Neznámí hrdinové) a hraných snímků s historickou tematikou (Pouta, Hořící Více…