Přednáška v jazyce

Čeština

Petr Borkovec (CZE)

Básník, překladatel a publicista

Petr pracoval jako publicista v redakcích různých literárních periodik. Nyní je na volné noze, píše básně a překládá. Jeho básně jsou přeloženy do několika evropských jazyků, sám překládá hlavně z ruštiny.

Z jeho básnických sbírek vyniká zejména Ochoz (1994), sbírka, za kterou získal v roce 1995 Cenu Jiřího Ortena. Dále vydal například: Polní práce (1998), Needle-book (2003) Více…