Přednáška v jazyce

Čeština

Pavel Drozd (CZE)

Evoluční ekolog a vysokoškolský pedagog

„Ekologie je věda o jídle a sexu.“
Evoluční ekologie hmyzu a evoluce pohlavního rozmnožování představuje jeden z hlavních směrů Pavlova výzkumu. Pavel aktuálně působí také jako prorektor pro vědu a tvůrčí činnost na Ostravské univerzitě, člen Vědecké rady Ostravské univerzity, České společnosti pro ekologii nebo České statistické společnosti.
Je spoluautorem řady významných vědeckých publikací v časopisech Nature, Science, Evolution, PNAS a dalších. Svou vědeckou kariéru zahájil na Papui-Nové Guinei v The New Guinea Binatang Více…