Přednáška v jazyce

Čeština

Kristýna Tronečková (CZE)

Cestovatelka a výzkumnice národního štěstí

Kristýna je studentkou doktorského programu Psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde studuje také obor Žurnalistika na Fakultě sociálních studií. Během svých studií strávila několik semestrů v zahraničí, navštívila Dánsko, Island, Norsko, Velkou Británii, Indonésii a Bhútán. V Bhútánu prováděla výzkum, v němž se zabývá specifickým pojetím hrubého národního štěstí Bhútánu ve spojitosti s tamní spiritualitou.

S každým účastníkem výzkumu dělá Kristýna zhruba hodinový rozhovor na téma životní spokojenost. Výsledky jsou dávány do souvislostí s jinými zeměmi včetně České republiky a prezentovány Více…