Přednáška v jazyce

Čeština

Alena Švepešová (CZE)

Sportovní historička

„Sport je možné brát jako zrcadlo společnosti.“

Alena se ve své diplomové práci snažila postihnout kulturně – společenské souvislosti, které se týkají oblíbeného sportu Čechů hokeje, a to letech 1945–1969. Ve své studii ukazuje, jakým způsobem ovlivňovaly mezinárodní události a politická rozhodnutí sport a zejména lední hokej v Československu.