Přednáška v jazyce

Čeština

Adam Podhola (CZE)

Spoluzakladatel iniciativy Zachraň jídlo

„Na tomhle světě za mne nikdo nic neudělá a pokud budu chtít něco měnit, musím začít sám.“
Adam je jedním ze zakladatelů iniciativy Zachraň jídlo. Ta se od roku 2013 aktivně věnuje problematice plýtvání potravinami. Hledá cesty pro inovativní řešení, zvyšuje informovanost u veřejnosti, propojuje jednotlivé články potravinového řetězce a buduje komunitu “záchranářů.” Díky činnostem této iniciativy se podařilo dostat téma plýtvání potravinami do popředí veřejného zájmu, státní správy i byznysu.
Adam pracoval pro Člověka v tísni na projektech s mladými lidmi na Blízkém východě a podílel se na aktivitách kampaně Úřadu vlády ČR proti rasismu a násilí. V roce 2017 se objevil ve výběru 30 pod Více…