Václav Cílek

Geolog a klimatolog, proslulý popularizátor vědy.

Již od útlého věku ho fascinovala příroda a síly s ní spojené. Nějaký čas studoval anglicko-svahilskou střední školu v Tanzanii, po návratu do Československa nastoupil na hornickou průmyslovku v Příbrami, z níž pak na přání rodičů pokračoval na Karlovu univerzitu, kde úspěšně absolvoval obor geologie na Přírodovědecké fakultě, obor geologie. Po sametové revoluci se stal členem znovu vzniklého Geologického ústavu Akademie věd, kde se věnoval zejména studiu lunárních hornin a krasových sedimentů a minerálů.

Soustavně sleduje proměny české krajiny a klimatické změny, od poloviny 80. let se zabývá různými aspekty environmentální geologie, a to často ve spolupráci s přírodovědci různých oborů a archeology. Kromě geologie a klimatologie se věnuje řadě dalších odborných činností, ve svých knihách často píše o filozofii, teologii či výtvarném umění. Mimo jiné překládá třeba taoistické a zenové texty. Podílel se i na řadě televizních projektů, např. na seriálech Putování starými cestami, Kameny v české krajině, Řeka v proudu času, Podzemní Čechy či Magické hory. Vede také kurzy, věnující se vývoji české krajiny, na tuzemských i amerických univerzitách.