Petr Kolář

Diplomat, bývalý velvyslanec ČR ve Švédsku, Irsku, USA a Rusku.

Vystudoval etnografii a folkloristiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působil jako odborný pracovník v Ústavu pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd, ve Výzkumném středisku pro otázky míru a odzbrojení Československé akademie věd a jako vědecký pracovník v Ústavu pro soudobé dějiny Československé akademie věd. Od roku 1993 pracoval pro Ministerstvo zahraničních věcí, kde v letech 1993–1995 vedl odbor krajanských a nevládních styků a posléze 3. teritoriální odbor – východní a jižní Evropa. Zastupoval Českou republiku jako velvyslanec ve Švédsku, Irsku, USA a Rusku. V roce 2013 pracoval pro PPF jako ředitel pro mezinárodní vztahy a na starosti má především asijské trhy. Od roku 2014 spolupracuje s think tankem Evropské hodnoty a angažuje se v Iniciativě pro evropské hodnoty.