Petr Hurtík

Získal titul Ph.D. v aplikované matematice na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Mezi své kariérní úspěchy řadí zejména Cenu české společnosti pro systémovou integraci (2009), zařazení práce do ACM SPY best theses gallery v roce 2011 a dvě třetí ceny v IEEE SSCI best student paper award a IEEE CIS mobile app competition v roce 2015. Od roku 2012 působí na Ústavu pro výzkum aplikace fuzzy modelování Ostravské univerzity jako junior researcher, kde se specializuje na algoritmy počítačové grafiky s využitím soft-computing přístupů a jejich aplikací v komerčním sektoru. Je spoluautorem více než čtyřiceti konferenčních a časopiseckých příspěvků, které pravidelně prezentuje na zahraničních konferencích.

Umělá inteligence v běžném životě: benefity, problémy a morální konflikty
Přednáška s diskusí z cyklu „Na kafe s…“

Stroje měly usnadnit lidskou práci a pomoci při rozhodování. Dnes se ale stroje umí učit, přejímat jednání a také se rozhodovat, a to i v případě, že nejsou k dispozici úplně přesná data. Dokáží přemýšlet. A s tím přirozeně přicházejí morální konflikty. Přednáška vědce, který dokáže stroj „naučit“ jednat v různých situacích a vyhodnocovat je, se zaměří nejen na způsoby strojového učení. Ale představí také nejzajímavější aplikace umělé inteligence a aplikace, které nelze vzhledem k morálním konfliktům řešit bez přímého přispění člověka. Přijďte diskutovat o tom, jaká je cena lidského uvažování, zda je nezbytné jej nahrazovat stroji a jaký by měl být budoucí vývoj. Sekce je vhodná i pro diskutéry bez odborného znalostního základu.