Petr Fridrich

První certifikovaný učitel jógy smíchu v České republice.

Absolvent oboru Personální řízení a vzdělávání dospělých na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dvanáct let působí v oblasti rozvoje jednotlivců, týmů i organizací jako lektor, facilitátor, koordinátor, konzultant a kouč. Spolupořadatel prvního Mistrovství ve smíchu v ČR (a také v Evropě), člen mezinárodní sítě učitelů jógy smíchu Laughter Yoga International.

Józe smíchu se začal věnovat v roce 2009 a v roce 2010 pojmenoval své aktivity Smíchologie©. Jde o platformu, v rámci které se věnuje tématům jako štěstí, radost, humor, komika, smích, tvořivost, hra, klaunství, překvapení, úžas, zábava, improvizace, nesmysl, konverzace, náhoda apod.

Jóga smíchu je originální přístup, který spočívá v tom, že se každý z nás může smát bez důvodu, bez vtipů, humoru, komedie či jiných vnějších podmínek. Smích má pozitivní účinek na naše fyzické, psychické, emocionální i sociální zdraví.