Miroslav Michela

Historik působící na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty UK a na Historickém ústavu Slovenské akademie věd.

Zabývá se studiem kolektivních identit z různých perspektiv, dlouhodobě publikuje k problematice paměťových studií. Je hlavním řešitelem projektu COURAGE za Českou republiku.