Miloslav Stašek

Diplomat, náměstek ministra zahraničních věcí.

Jako velvyslanec mimo jiné působil v Egyptě a v Indii. Od roku 2015 pracoval v ústředí Ministerstva zahraničních věcí jako ředitel Odboru ekonomické diplomacie. V roce 2016 byl jmenován náměstkem ministra zahraničních věcí pro řízení sekce ekonomicko-provozní. Je absolventem České zemědělské univerzity v Praze. Hovoří plynule anglicky a arabsky.