Milan Hejný

Přední český odborník v didaktice matematiky.

Po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze působil na ČVUT v Praze, VŠD v Žilině, MFF v Bratislavě a od roku 1991 vyučuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vede výzkumný tým, se kterým založil uznávanou školu didaktiky matematiky. Společně s několika spolupracovníky začal rozpracovávat poznatky svého otce, pedagoga Víta Hejného. Jeho unikátní metoda je založená na tom, že učitel dětem neříká nové informace, žáci musí kouzlo matematiky objevovat samostatně. Přednášel na 13 zahraničních univerzitách a na více než 30 mezinárodních konferencích. Je autorem nebo spoluautorem 16 matematických publikací a více než 270 publikací z didaktiky matematiky. Je mimo jiné držitelem medaile Ministerstva školství.