Lubomír Zaorálek

Ministr zahraničí České republiky

V roce 1982 dokončil studia filozofie a ekonomie na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. V listopadu 1989 byl jedním ze zakladatelů Občanského fóra v Ostravě. V lednu 1990 byl za Občanské fórum kooptován do Federálního shromáždění. V roce 1994 se stal se členem ČSSD. Ve straně se dlouhodobě věnuje otázkám politické a sociální filozofie, problematice Moravskoslezského kraje a zahraniční politice. V roce 1996 byl zvolen do parlamentu jako poslanec za ČSSD, od té doby se v poslanecké či vládní funkci pohybuje dodnes. Zastával přitom post vedoucího parlamentní delegace ČR pro Středoevropskou iniciativu, předsedy zahraničního výboru Poslanecké sněmovny, místopředsedy a předsedy Poslanecké sněmovny. Aktuálně je ministrem zahraničních věcí.