Lenka Maléřová

Specialistka na havarijní plánování, krizové řízení a bezpečnostní plánování.

Vystudovala Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO na Katedře ochrany obyvatelstva, kde se jako odborný asistent věnuje oblasti havarijního plánování, krizového řízení a bezpečnostního plánování se zaměřením na analýzu a hodnocení rizik v území. Ve volném čase vede přípravku u Sboru dobrovolných hasičů Ostrava–Svinov a aktivity s dětmi v rámci Dětského klubu Šípáček Ostrava.