Karima Bennoune

Profesorka mezinárodního práva na Kalifornské univerzitě

Alžířanka žijící ve Spojených státech sledovala řadu let události napříč národy, od Kanady, Francie a Ruska přes Alžírsko, Mali, Niger a Senegal až po Palestinu a Izrael. Vedla mnoho desítek rozhovorů s muži a ženami, kteří zasvětili život zápasu s extremismem. Kniha Tady vaše fatwa neplatí je strhujícím a zároveň potřebným příspěvkem k hlubšímu poznání toho, co se skutečně v nitru islámského světa děje. Z množství pohledů, životních zkušeností a perspektiv jasně vystupuje rozmanitost a vnitřní rozrůzněnost muslimského světa, stejně jako naléhavost otázky lidských práv, práv žen a náboženských a jiných menšin, ohrožovaných vzestupem agresivního džihádismu.

V roce 1995 poskytovala v Pekingu právní poradenství Soudu pro globální odpovědnost za porušování lidských práv žen. V letech 1995–1999 pracovala v Londýně jako právní poradce Amnesty International. Publikuje v předních akademických časopisech. Přednáší po celém světě. V roce 2015 byla jmenována zvláštním zpravodajem OSN v oblasti kulturních práv.