Jiří X. Doležal

Publicista a komentátor.

Od roku 1991 pracuje pro časopis Reflex, od roku 1993 napsal víc než 10 knih. Na jaře 2010 požádal Ministerstvo kultury, aby jej vyhlásilo kulturní památkou, neboť za posledních dvacet let vykouřil nejméně 60 000 jointů. V roce 2015 vědecky prokázal, že kambričtí trilobiti druhu Conocoryphe cirina lezli v řadě za sebou. Teolog a sociolog Jan Jandourek v roce 2015 publikoval, že JXD je autorem dnes široce užívané a zlidovělé nadávky „sluníčkář“.