Jaroslav David

Bohemista, onomastik.

Působí od roku 1999 na katedře českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity a od roku 2013 je jejím vedoucím. Specializuje se na onomastiku, tedy vědu zabývající se vlastními jmény. V rámci této disciplíny se věnuje zejména názvům míst jakožto svědkům historického vývoje a nositelům kulturního dědictví. Na tato témata publikoval jako autor či spoluautor řadu studií a monografií, např. Neviditelní svědkové minulosti (2006), Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice (2011) nebo Názvy míst. Paměť, identita, kulturní dědictví (2014).

Duch místa, nebo duch doby? aneb Co prozradí názvy míst
Workshop

Pokuste se vymyslet název nového socialistického města! Tipněte si, jak se před rokem 1947 jmenoval dnešní Sokolov. Má i vaše město Kulaťák, Tři sejry nebo Vykopnutého? Workshop na téma zeměpisných jmen a jejich proměn ve 20. století pod vedením onomastiků. Dozvíte se také, kdo je to onomastik a čím se zabývá.

Revolucionáři, poputčiky, dobrodruzi: Za velikým příkladem do země Stalinovy
Přednáška s diskusí z cyklu „Na kafe s…“

Přednáška představí výsledky výzkumného projektu, v němž se manželé Davidovi zabývali českými cestopisy do SSSR od počátku 20. století do roku 1968. Řeč bude také o vlastních jménech, zeměpisných i osobních, jako o zrcadle politického vývoje střední Evropy a o jejich tematizaci v krásné literatuře nebo jejich ideologickém (zne)užívání.