Jana Davidová Glogarová

Působí od roku 2014 v Centru pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity a od roku 2017 rovněž na katedře českého jazyka tamtéž. Zabývá se problematikou katolické literatury a publicistiky, zejména ve vztahu k ideologiím 20. století, a problematikou literární a jazykové reflexe prostoru a jeho paměti. Publikovala několik odborných studií ve sbornících a časopisech či kapitol v kolektivních monografiích, je jednou ze spoluautorek monografie Slovo a text v historickém kontextu. Perspektivy historickosémantické analýzy jazyka (2013).

Duch místa, nebo duch doby? aneb Co prozradí názvy míst
Workshop

Pokuste se vymyslet název nového socialistického města! Tipněte si, jak se před rokem 1947 jmenoval dnešní Sokolov. Má i vaše město Kulaťák, Tři sejry nebo Vykopnutého? Workshop na téma zeměpisných jmen a jejich proměn ve 20. století pod vedením onomastiků. Dozvíte se také, kdo je to onomastik a čím se zabývá.

Revolucionáři, poputčiky, dobrodruzi: Za velikým příkladem do země Stalinovy
Přednáška s diskusí z cyklu „Na kafe s…“

Přednáška představí výsledky výzkumného projektu, v němž se manželé Davidovi zabývali českými cestopisy do SSSR od počátku 20. století do roku 1968. Řeč bude také o vlastních jménech, zeměpisných i osobních, jako o zrcadle politického vývoje střední Evropy a o jejich tematizaci v krásné literatuře nebo jejich ideologickém (zne)užívání.