Jana Belišová

Etnoložka a etnomuzikoložka Ústavu hudební vědy Slovenské akademie věd.

Zaměřuje se především na hudbu etnických menšin, romské písně na Slovensku a aplikovanou etmomuzikologii. Během svého dlouhodobého výzkumu na Slovensku nasbírala stovky starodávných romských písní. Setkávání se s romskými muzikanty ji inspirovalo k projektu, v rámci kterého svedla dohromady romské a neromské hudebníky. O jejich spolupráci vypráví dokument Marka Šulíka a Jany Bučkové Cigarety a písničky. Není jen filmem o hudbě, ale také o toleranci, kreativitě, lásce a světě, ve kterém žijeme.