Jan Hradecký

Fyzický geograf, který se mimo jiné zaměřuje na problematiku fungování vodních toků, říční krajiny a revitalizací.

Publikoval více než čtyřicet prací v impaktovaných časopisech a je spoluautorem nebo editorem několika monografií. Přednáší na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity.

Sucha vs. povodně: stavět, či nestavět přehrady?
Přednáška s diskusí z cyklu „Na kafe s…“

Přívalové srážky. Povodně. Vlny veder. Sucha… To vše jsou pojmy, které mohou přímo či nepřímo souviset s klimatickou změnou. Jak se na uvedené přírodní extrémy máme jako společnost připravit? A lze se na tyto mimořádné situace vůbec adaptovat? Jsou záchranou velké údolní nádrže nebo můžeme najít i jiná adaptační opatření?