Igor Blaževič

Novinář a lidskoprávní aktivista bosenského původu žijící v České republice.

Vystudoval filozofii a srovnávací literaturu na univerzitě v Záhřebu. Od roku 1992 působil v mezinárodním sekretariátu Helsinského občanského shromáždění a od roku 1994 pracuje v organizaci Člověk v tísni. Účastnil se řady humanitárních misí např. v Sarajevu, v Čečensku, v Kambodži nebo v Barmě či Východním Timoru. Od roku 1999 je ředitelem filmového festivalu Jeden svět a podílí se na udělování ceny Homo Homini, kterou Člověk v tísni uděluje lidem prosazujícím lidská práva.