Günther Schermann

Rakouský badatel fenoménu kruhů v obilí.

Narodil se v roce 1958 ve Vídni, kde vyrostl a vystudoval technickou matematiku a informatiku. Od roku 1986 do března 2010 pracoval pro město Vídeň v oboru ochrany životního prostředí. Od té doby se věnuje plně svému poslání, výzkumu kruhů v obilí. Již dvacet pět let je tímto fenoménem fascinován. Léta trávil většinu svých prázdnin v jižní Anglii, takříkajíc v baště agrosymbolů. Pravidelně se účastní mezinárodních sympozií o kruzích v obilí v Glastonbury.