Daniela Plachá

Specialistka na využití nanomateriálů v ekologii.

Vystudovala VŠCHT, Fakultu potravinářské a biochemické technologie. V rámci své profesní praxe se věnovala analýzám látek znečišťujících životní prostředí a postupně se zaměřila na využití nanomateriálů na bázi jílových minerálů a uhlíkatých materiálů v ochraně ŽP, například pro čištění vod. V poslední době se zaměřuje na jejich využití i v medicínských oblastech se zaměřením na boj proti mikrobiální rezistenci. Ve volném čase se věnuje poslouchání hudby a cvičení jógy.