Benjamin B. Fischer

Bývalý hlavní historik CIA.

Absolvoval Cornell University a Columbia University. V CIA pracoval přes třicet let, v posledních letech v tamním Centru pro studium zpravodajství. Jeho monografii „Na konci studené války: Americké zpravodajství o Sovětském svazu a východní Evropě, 1989–1991” vybrala Rada Bílého domu pro milénium (The White House Millennium Committee) do schránky Národního archivu, která má být otevřena v roce 2100. V roce 2002 byl Fischer hostujícím výzkumným pracovníkem norského Nobelova institutu v Oslo. Je konzultantem redakce Mezinárodního věstníku zpravodajství a kontrarozvědky.